Charakterystyka gospodarstw rolnych w Naszym kraju

Poszczególne sfery gospodarki możemy omawiać pod wieloma kątami i tak samo jest w przypadku rolnictwa. Przede wszystkim obserwujemy ogromne podnośnik Olsztyn, jak i spory procent ludności, która w rolnictwie znajduje zatrudnienie. Przemysłowe środki produkcji dalej nie są w naszym kraju zużywane na bardzo dużą skalę, jednakże gleby przeważnie cechują się umiarkowaną albo małą użytecznością. Mimo tych nie najdoskonalszych czynników rozwoju, Polska jest znaczącym wytwórcą wielu wyrobów rolniczych oraz zwierzęcych, tak samo na rynek europejski, jak i globalny.
Polska zdobyła renomę w produkcji malin, jak i kalafiorów oraz porzeczek. Nadal w polskim kraju funkcjonuje mnóstwo gospodarstw wykorzystujących klasyczne metody produkcji, zaś tereny rolne odznaczają się wysokim poziomem bioróżnorodności oraz nienaruszeniem krajobrazu. Przede wszystkim drobne gospodarstwa nadal w większości produkują na własny użytek, a na sprzedaż przechodzi jedynie potencjalna nadwyżka. Wybrane rejony Polski charakteryzują się odmienną specjalizacją i w ten sposób Polska północno-wschodnia oraz centralna to najczęściej żyto, natomiast na pozostałym terenie panują raczej sady oraz plantacje owoców jagodowych. Wstąpienie do Unii oraz dostępność różnych dotacji stopniowo zmieniają portret rodzimego rolnictwa. To tak samo dzięki nim postępuje mechanizacja prac gospodarskich, a dodatkowo polepszenie rentowności gospodarstw.